Modelspoor Blokpost 13,

Blokpost 13 is opgericht in maart 2013.

Blokpost 13 beheert een modulebaan welke momenteel opgebouwd is uit 11 rechte modules van 1,20 meter lang en 60 centimeter breed. Deze rechte modules worden aan beide zijde beëindigd met keerlussen welke 1,80 meter lang zijn en 1,20 meter breed. Tevens zijn er 3 bochtmodules van 90 gr. welke als binnen- en buitenbocht inzetbaar zijn. Hiermee ontstaat een modulebaan welke in diverse opstellingen en lengtes te plaatsen is. Om in de toekomst diversietijd in de baan te verkrijgen zijn momenteel nog modules in aanbouw om aan te vullen en/of een complete nieuwe baan mee te kunnen plaatsen.

Blokpost 13 rijdt op 3-rail wisselstroom systeem en heeft in hoofdzaak Märklin materieel. De treinen worden digitaal aangestuurd terwijl andere functies, zoals wissels nog analoog worden aangestuurd om enige “speel” mogelijkheden tijdens de evenementen te behouden. Op de modules staat senery welke is opgebouwd uit een mix van in de winkel verkrijgbare artikelen en eigen gemaakte delen voor de invullingen van het landschap.

Volg Blokpost13 ook op Facebook

Modelleisenbahn Blokpost 13,

Blokpost 13 ist gegründet im März 2013.

Blokpost 13 verwaltet einen Eisenbahn Anlage, welche derzeit aus 11 gerade Module von 1,20 m lang und 60 Zentimeter breite besteht. Diese gerade Module werden mit Kehrsleifen auf beiden Seiten, die 1,80 Meter lang und 1,20 m Breit sind, beëndet.  Es gibt auch 3  (90 gr.) -Module, die als Innen- und Aussen-Kurve verwendet werden. Dadurch kan einen module Anlage entstehen in verschiedenen Besetzungen und Längen. Derzeit sind neue Module im Bau, um zu ergänzen und/oder zur  aufbau einen kompletten neuen Anlage.

Blokpost 13 Fahrt 3-Schienen-Wechselstrom-System mit Märklin Ausrüstung. Die Züge werden Digital gesteuert, die Weichen wirden noch Analog kontrolliert, um einige “Spielfreiheit” zu erhalten. Auf den Modulen ist Senery, aus einer Mischung von kommerziell verfügbaren Elemente und hausgemachten Teile für die Interpretationen der Landschaft verwendet.

Folgen Sie Blokpost13 auf Facebook

Model Railway Blokpost 13,

Blokpost 13 is founded in March 2013.

Blokpost 13 manages a modular layout which currently consists of 11 straight modules of 1,20 metres long and 60 centimetres wide. This straight modules are finished with loops on both ends which are 1,80 metres long and 1,20 metres wide. Ther’s also 3 curved 90 gr. modules which can be used as inside or outside corner. This can create a modular layout in various lineups and lengths. To obtain diversity in the future, there are currently new modules under construction, to supplement and/or to create a complete new line up.

Blokpost 13 rides a 3-rail alternating current system with mainly Märklin equipment. The trains are digitally controlled while other features, such as track junctions, are still analog controlled to maintain some “play” capabilities during the events. On the modules the scenery is made up of a mix of commercially available items and home-made parts for the interpretation of the landscape.

Follow Blokpost13 on Facebook